lacunar stage

Blastosist’i çevreleyen trofoblast gelişiminin, sinsityotrofoblast tabakasında vaküoller oluşması ve bu vaküollerin birleşmesi sonucu büyük lakuna’lar oluşması ile belirgin dönemi; laküner dönem

Categories:

Bir Cevap Yazın