juvenile delinquency

18 yaşın altındaki kişide görülen suç niteliğindeki davranış; özellikle buluğ çağındaki çocukta tekrarlayıcı tarzda, suç niteliğindeki (saldmcı, tahrip edici, eziyet verici vb.) davranış; jüvenil suçluluğu.

Categories:

Bir Cevap Yazın