inferior mesenteric plexus

Arteria mesenterica inferior‘un çevresindeki, plexus aorticus abdominalis‘den gelen sempatik ipliklerle sakral spinal sinirlerden gelen parasempatik ipliklerin oluşturduğu otonom sinir ağı; alt mezenterik sinir ağı; inferior mezenterik pleksus

Bir Cevap Yazın