gliclazide

İnsülin salgılanmasındaki yetersizliğe bağlı olmayan diabetes mellitus (tip II diyabet) tedavisinde, ağızdan tablet şeklinde kullanılan, sülfonilüre grubu antidiyabetik ilaç; gliklazid.

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir