gliclazide

İnsülin salgılanmasındaki yetersizliğe bağlı olmayan diabetes mellitus (tip II diyabet)… devamı gliclazide