focal glomerulonephritis

IgA ve IgM moleküllerinin, glomerüllerin fıltrasyon membram’nda tutulmaları sonucu, bir kısım böbrek glomerüllerinin patolojik değişiklikler (mesangial hücrelerde artış, mesangium’da IgA ve IgG moleküllerinin toplanışı, glomerül kapillerlerinin tromboz sonucu tıkanması, nekroz) göstermesi ile belirgin, hematüri ve proteinüri’nin eşlik ettiği glomerülonefrit; fokal glomerülonefrit

Categories:

Bir Cevap Yazın