hysteric abasia

Histeri’ye bağlı olarak gelişen geçici yürüyememe hali; histerik abazi.

hysteroepilepsy

Sara (epilepsi) konvülsiyonlarına benzer hareketlerle seyreden ağır histeri şekli; histeroepilepsi.

hysteria

Genellikle otuz yaşın altındaki kadınlarda görülen, psişik ve motor bozukluklar,… devamı hysteria