arteria thoracica interna

Arteria subclavia’nın ilk bölümünden ayrıldıktan sonra birinci kıkırdak kaburganın arkasında toraks’a girip kıkırdak kaburgalar arkasında dikey şekilde aşağı inerek 6. interkostal aralıkta arteria epigastrica superior ve arteria musculophrenica olmak üzere iki uç dala ayrılarak sonlanan, toraks’taki seyri esnasında ilk altı interkostal aralıktaki kaslar, diyafragma, ön mediyastinum’un bağ dokusu, plevra, perikard, timus ve kadında meme bezine dallar veren arter; toraks iç arteri; internal torasik arter

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir