arteria pudenda interna

Arteria iliaca interna’nın ön kütüğünün iki uç dalından incesi olarak, seyri esnasında anal kanalın alt yansmdaki kaslar, perine derisi ve kasları, erkekte skrotum ve bulbus penis, kadında labium majus, labium minus ve bulbus vestibuli’ye dallar verdikten sonra, erkekte arteria profunda penis ve arteria dorsalis penis, kadında ise arteria profunda clitoridis ve arteria dorsalis clitoridis olmak üzere iki uç dala aynlarak sonlanan arter; edep iç arteri; internal pudendal arter

Categories:

Bir Cevap Yazın