voltmeter 

Elektriksel gerilim farkı (voltaj)’nı -volt olarak-ölçen alet; volt-ölçer; voltmetre.

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir