Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

salpingostomy

1-Fallop borusunun (tuba uterina) tıkalı fimbriyal ucunun açılışını takiben, fimbrial mukozanın dışa çevrilerek seroza’ya dikilmesi; bu amaçla yapılan ameliyat; salpengostomi.

2-Hidrosalpenks vb. durumlarda Fallop borusu içeriğini boşaltma amacıyla boru üzerinde ameliyatla yapay delik oluşturma,

Exit mobile version