Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

respiratory acidosis

Akciğerlerde alveoler ventilasyon’un azalmasına bağlı olarak kanda karbon dioksit(CO2) artımı ile belirgin asidoz; respiratuvar asidoz.

Exit mobile version