nervus obturatorius internus

5. lumbar spinal, 1. ve 2. sakral spinal sinirlerin ön dallarından kaynaklanıp musculus obturatorius internus ile musculus gemellus superior’a motor iplikler veren sinir; iç obturator kasın siniri

Categories:

Bir Cevap Yazın