nervus medianus

Plexus brachialis’in fasciculus medialis’inden ayrılan mediyal kökle, fasciculus lateralis’inden ayrılan lateral kökün birleşmesiyle oluşup, ön kolda musculus pronator teres, musculus palmaris longus, musculus flexor carpi radialis, musculus flexor digitorum superficialis ve -nervus interosseus antebrachii anterior aracılığıyla- musculus pronator quadratus, musculus flexor pollicis longus ile musculus flexor digitorum profundus’un radiyal yarısına, elde musculus abductor pollicis brevis, musculus flexor pollicis brevis, musculus opponens pollicis ile 4 lumbrikal kastan dışyandaki iki lumbrikal kasa motor iplikler, el bileği, el eklemlerinin büyük bölümü, el ayası derisinin dışyan yarısı ve uç dalları aracılığıyla baş parmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının dışyan yarısının palmar yüzleri ile bu parmakların sırt yüzlerinde orta falanks’ların alt ucuna kadarki deri bölgesine duyusal iplikler veren sinir; mediyan sinir

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir