naloxane hydrochloride

Narkotiklerin oluşturduğu solunum depresyonunu ve yenidoğan asfiksisini tedavide, parenteral (derialtı, intramüsküler, intravenöz) kullanılan, tebain türevi bir narkotik antagonisti; naloksan hidroklorür.

Categories:

Bir Cevap Yazın