musculus splenius capitis

Ligamentum nuchae’nın alt bölümü, son boyun ve ilk beş göğüs omurunun dikensi çıkıntılarından başlayıp temporal kemikte processus mastoideus ve ense üst çizgisi (linea nuchae süperior)’nin dış yarısında sonlanan, başa ekstensiyon ve kendi tarafına rotasyon yaptırıcı kas; başın splenyus kası

boyun kasları

Categories:

Bir Cevap Yazın