musculus flexor digitorum superficialis

Humeroulnar başı (caput humeroulnare) humerus’un içyan epidondili ile ulna’nın processus coronoideus’undan, radiyal başı (caput radiale) radius’un ön kenarının orta bölümünden başlayıp her ikisi beraber baş parmak hariç el parmaklarının orta falankslarında sonlanan, bu parmakların orta falankslarına fleksiyon yaptırıcı kas; el parmaklarının yüzeysel bükücü kası.

Categories:

Bir Cevap Yazın