Modern Genel Anestezinin Fazları

Modern Genel Anestezinin Fazları 1937 de Guedel tarafından yapılan sınıflamanın günümüz anestezik ajanlarıyla fazlarının değiştirilerek modifiye edilmesiyle oluşmuştur.
1-Induction; anesteziye başlama
2-Maintenance; anestezinin devamı
3-Recovery; uyanma (anesteziden kurtulma)
Modern anestezide indüksiyon intravenöz ilaçlarla yapılabildiği gibi gazla da yapılmaktadır. TIVA; Total IntraVenous Anaesthesia. VIMA; Volatile Induction and Maintain Anaesthesia.

Son dönemlerde TCI (Target Controlled Infusion) yöntemi ile programlanabilir bir pompa aracılığıyla ilaçlar, indüksiyon ve anestezinin devamı için gerekli dozlarda otomatik olarak uygulanmaktadır. Bunun için çeşitli farmokokinetik modeller (ilaç kombinasyonları) geliştirilmiştir.