meiosis

(G.) : Cinsiyet hücrelerinde görülen, türe özgü kromozom sayısının yarıya inişi ile belirgin, birbirini izleyen iki ayrı hücre bölünmesini içeren olgunlaşma bölünmesi; mayotik bölünme; mayoz (Birinci mayotik bölünme sonucu, hücre çekirdeğindeki kromozom sayısı yarıya iner; kısa süreli bir interfaz’ı izleyen ikinci mayotik bölünme ise mitoz niteliğindedir. Mayoz’un her iki bölünmesinde de -mitoz’da olduğu gibi- profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olmak üzere dört devre izlenir. Birinci mayotik bölünmenin profaz devresi ise leptoten, zigoten, pakiten, diploten ve diyakinez olmak üzere birbirini izleyen 5 evreyi kapsar),

Bir Cevap Yazın