maximum permissible dose

1- Belli bir süre içinde hastaya zarar vermeksizin uygulanabilecek en fazla iyonizan radyasyon miktarı; alınabilir en yüksek doz. 2- İyonizan radyasyonla çalışan bir kimsenin, belli bir zaman süresi içinde -lösemi, kanser, genetik mutasyon gibi risklere en az maruz kalacak şekilde- alabileceği en yüksek radyasyon miktarı, alınabilir en yüksek doz.

Bir Cevap Yazın