leukopenic index

Belli gıdalara karşı allerji gösteren kimsede -bu gıdaların yenilişini takiben- ölçülen lökosit miktarı; lökopenik endeks (Allerjik gıda maddesinin sindirimini takiben lökosit sayısının azaldığı görülür)

Bir Cevap Yazın