kanamycin sulfate

Gram negatif bakteri enfeksiyonlarının yanı sıra bazı grampozitif bakterilere karşıda ağızdan ya da parenteral (intramüsküler, intravenöz) kullanılan, kanamisin’in sülfat tuzu; kanamisin sülfat,

Categories:

Bir Cevap Yazın