enteral absorption

Bk. intestinal absorption.

extracellular water

Hücre dışı su, ekstraselüler su. Bk. extracellular fluid.

electromagnetic waves

Birbirine dikey yöndeki elektrik alanı ile manyetik alanın eş zamanlı… devamı electromagnetic waves