erotogenic zones

Uyarıldığı zaman cinsel haz duyulan vücut bölgeleri; erotojenik bölgeler

erogenous zones

Erojenöz bölgeler. Bk. erotogenic zones.