greater ischiadic foramen

Kalça kemiğinin incisura ischiadica major’u ile ligamentum sacrotuberale ve ligamentum sacrospinale’nin çevrelediği büyük delik; büyük siyatik delik; büyük iskiyadik delik (Büyük iskiyadik delik, içinden geçen musculus piriformis ile iki bölüme ayrılmış olup, bu kasın üzerindeki bölüm suprapiriform delik, altındaki bölüm ise infrapiriform delik adını alır),

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir