greater ischiadic foramen

Kalça kemiğinin incisura ischiadica major’u ile ligamentum sacrotuberale ve ligamentum sacrospinale’nin çevrelediği büyük delik; büyük siyatik delik; büyük iskiyadik delik (Büyük iskiyadik delik, içinden geçen musculus piriformis ile iki bölüme aynlmış olup, bu kasın üzerindeki bölüm suprapiriform delik, altındaki bölüm ise infrapiriform delik adım alır),

Categories:

Bir Cevap Yazın