glucoside

Yapısında glükoz içeren bileşik; özellikle glükoz’un alkol ile kimyasal reaksiyona girişi sonucu oluşan bileşik; glükozid.

Categories:

Bir Cevap Yazın