Gilles de la Tourette’s disease

İstemli hareketlerde düzensizlik, zaman zaman gelen konvülsiyonlar, konuşma bozuklukları (başkası tarafından söylenen sözlerin aynen tekrarlanması, devamlı olarak tiksindirici kelime ve sözler kullanma vb.) ile belirgin hastalık; Gilles de la Tourette hastalığı

Bir Cevap Yazın