gangliated

Ganglion’lar gösteren; ganglionlarla sarılmış.

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir