extroversion

1- Dışa dönme; dışa çevrilme; bir organ veya oluşum içinin dışarıya dönüşü; ekstroversiyon. 2- Bir kimsenin duygu, düşünce ve davranışlarının -kendi iç dünyasından ziyade- çevreye yönelik olması hali; dışa dönüklük.

Categories:

Bir Cevap Yazın