Riolan’s anastomosis

Üst ve alt mezenterik arterler arasındaki anastomozlar, Riolan anastomozu

omphalomesenteric

Göbek ve mezenterle ilgili; omfalomezenterik.