meiosis

(G.) : Cinsiyet hücrelerinde görülen, türe özgü kromozom sayısının yarıya… devamı meiosis

zygotene

Birinci mayotik bölünme profazının, yan yana gelen homolog kromozomların sinapsis… devamı zygotene