cheimaphobia

Soğuk veya kışı andıran fırtınalı havadan aşırı korkma; keimafobi; keymafobi

ballistophobia

Mermi, kurşun vb. şeylerden aşırı korkma; mermi korkusu, balistofobi

arachnephobia

Örümceklerden aşırı korkma; örümcek korkusu; araknefobi.