bronchi

1- Bronşlar (bronchus’un çoğulu) (L.) 2- Bk. bronch-

bronchial

Bronş veya bronşlarla ilgili; bronşiyal.

bronchiole

Sekonder bronşun, akciğer loblarında dallanmasıyla oluşan küçük hava borusu; akciğer… devamı bronchiole