esophageal plexus

Özofagus’un çevresindeki, her iki nervus vagus’tan ayrılan parasempatik ipliklerle truncus sympaticus’tan ayrılan sempatik ipliklerin oluşturduğu -ayrıca özofagus’tan gelen viseral afferent iplikler de içeren- otonom sinir ağı; yemek borusu sinir ağı; özofageal pleksus (Özofageal pleksus’un, özofagus’un önünde kalan bölümü “üst özofageal pleksus”, arkasında kalan bölümü “arka özofageal pleksus” adını alır)

Categories:

Bir Cevap Yazın