duodenum

(L.) : İnce bağırsağın -pilor ile jejunum arasında kalan- ilk bölümü; onikiparmak bağırsağı; duodenum [Duodenum anatomik açıdan pars superior duodeni, pars descendens duodeni, pars horizontalis duodeni, pars ascendens duodeni olmak üzere dört bölüm gösterir. Koledok kanalı ile pankreas kanalı birleşerek duodenum’un ikinci bölümü (pars descendens duodeni)’ne açılırlar],

Categories:

Bir Cevap Yazın