direct Coombs’ test

Eritrosit yüzeyindeki inkomplet antikorların varlığını belirleme amacıyla uygulanan bir hemaglütinasyon testi; direkt antiglobülin testi; direkt Coombs testi (IgG sınıfı otoantikorların sebep olduğu otoimmün hemolitik anemili hasta kanından ve erythroblastosis fetalis gösteren bebeğin -doğum sonu-göbek kordonu kanından yapılan direkt Coombs testi pozitif sonuç verir.)

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir