diazepam

Sedatif ve trankilizan etkiye sahip, ağızdan ya daparenteral (intramüsküler, intravenöz) kullanılan, benzodiazepin grubu anksiyolitik bir ilaç; diazepam (Ruhsal gerilimi gidermede, çizgili kas spazmını çözmede, epileptik konvülsiyonları önleme ve durdurmada, preoperatif sedasyon ve premedikasyon’da kullanılır).

Categories:

Bir Cevap Yazın