Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

DES syndrome

Gebeliği esnasında dietilstilbestrol kullanan annenin kızında, vagina ve uterus serviksi’nde anomali, bazen erişkin çağda vagina’da adenokarsinom oluşması ile belirgin sendrom; dietilstilbestrol sendromu

Exit mobile version