coronary occlusion

Koroner arterlerden birinin -miyokard enfarktüsü’ne uzanmak üzere- genellikle trombüs ile tıkanması; koroner oklüzyon

Bir Cevap Yazın