cardiac arrest

Kalbin pompalama işlevinin birden durması, kalp atımlarının kesilmesi; ani kalp durması; kardiyak arest (Hasta kollaps halinde olup rengi soluk veya siyanozedir. Pupilla’lar genişlemiştir. Tedavide 3-5 dakikadan fazla gecikme, ölüme veya sürekli beyin harabiyetine sebep olur. Bu durumdaki hastaların ancak bir bölümü -eksternal veya internal- kalp masajına cevap verir)

Bir Cevap Yazın