arteriovenous shunt

Arter ile ven arasında doğal olarak oluşan ya da kata-ter aracılığıyla oluşturulan -kanın, kapiller ağa gerek olmaksızın doğnıdan arter’den ven’e geçişini sağ-layan- şant; arteryovenöz şant

Categories:

Bir Cevap Yazın