arteria subclavia

Sağda truncus brachiocephalicus’dan, solda aort kavsinden ayrılıp, birinci kaburganın dış kenarından itibaren arteria axillaris’e dönüşen, dalları aracılığıyla boyun kasları, ön göğüs duvarı, omuz ve üst kol kasları, omurilik, beyin ve beyin-omirilik zarlarında dağılan arter; köprücük-altı arteri; subklavyen arter (Arteria subclavia, tanımlama amacıyla üç bölüme ayrılır. Birinci bölüm, başlangıcından m. scalenus anterior’un iç yan kenarına kadar uzanır; m. scalenus anterior’un arkasında kalan kısmı, arterin ikinci bölümünü oluşturur. Üçüncü bölüm ise m. scalenus anterior’un dışyan kenarından -arteria axillaris’in başladığı- birinci kaburganın dış kenarına kadar devam eder)

arteria-axillaris-ulnaris-radialis

Bir Cevap Yazın