arteria coronaria dextra

Aorta ascendens’in ön aortik sinüsü’nden ayrılıp, kalbin ön yüzünde sulcus coronarius’da seyrederken sağ kulakçık ve sağ karıncık duvarlarına küçük dallar verdikten sonra kalbin alt kenarı boyunca sağdan sola doğru uzanarak sağ karıncık’ta dağılan marjinal dal (ramus marginalis cordis)’mı verip kalbin arka yüzüne geçen ve bu yüzde yine sulcus coronarius içinde, posterior interventriküler dal (ramus interventricularis posterior) olarak devam edip her iki kalp karıncığında ve karıncıklar arası septum’un arka bölümünde dağılışını takiben, kalp apeksi’nde sol koroner arter’in anterior interventriküler dalı (ramus interventricularis anterior) ile anastomoz yaparak sonlanan arter; sağ koroner arter

Categories:

Bir Cevap Yazın