arteria axillaris

Birinci kaburganın dış kenarında arteria subclavia’nın devamı olarak başlayıp dalları aracılığıyla pektoral kaslar, omuz ve kol kasları, akromion, omuz eklemi, sternoklavikuler eklem ve göğüs duvarında dağılan, musculus teres majör tendonu’nun alt kenarında arteria brachialis’e dönüşerek sonlanan arter; koltuk arteri; aksiller arter (Arteria axillaris, tanımlama amacıyla proksimal, derin ve distal olmak üzere üç bölüme ayrılır)

arteria-axillaris-ulnaris-radialis

Bir Cevap Yazın