aqueous humor

Göz ön ve arka odalarını dolduran saydam sıvı; kamara sıvısı; aköz hümor [Kirpiksi cismin serbest kenarı üzerindeki kirpiksi çıkmtılar(processus ciliares)’m epiteli tarafından oluşturulur]

Categories:

Bir Cevap Yazın