anthropophobia 

1- Toplumdan korkma, topluma karşı çekingen davranma; antropofobi. 2- Belli bir kişiden korkma veya aşırı çekinme,


Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir