alpha-adrenergic receptors

Epinefrin, norepinefrin ve izoproterenol ile uyarılan, fentolamin ve fenoksibenzamin ile bloke edilen adrenerjik reseptörler (Bu grup reseptörler, alfa-adrenerjik reseptörler ve alfa2-adrenerjik reseptörler olmak üzere ikiye ayrılırlar.) Alfa-adrenerjik reseptörler -postsinaptik reseptörler olarak- kan damarları, dalak kapsülü ve gastrointestinal kanal duvarında, alfa2-adrenerjik reseptörler ise -presinaptik reseptörler olarak- adrenerjik ve kolinerjik sinir uçlarında, -postsinaptik reseptör olarak- kan damarlarında ve merkezi sinir sisteminde bulunurlar. (Alfa-adrenerjik reseptörlerin uyarılışı, damarlarda daralma, gözbebeklerinde genişleme, pilomotor kaslarda kasılmaya sebep olur),

Bir Cevap Yazın