acetone

Asetoasetik asidin dekarboksilasyonu ile oluşan en basit keton; renksiz, kendine özgü kokuda uçucu bir sıvı; dimetil keton; aseton (Keton cisimciklerinden birini oluşturan aseton, normal idrarda çok az bulunmasına rağmen, diyabetli hastada, özellikle diyabetik asidozda kanda ve idrarda aşırı artar),

Bir Cevap Yazın