accommodation

1- Bir şeyin, diğer bir şeye uyum ya da uygunluk göstermesi hali; akomodasyon.
2- Gözün, farklı mesafelere uyum göstermesi; göz merceğinin, farklı uzaklıklara göre musculus ciliaris aracılığıyla incelip kalınlaşması; göz uyumu (Gözün, farklı uzaklıklara uyumu, görüntünün retina üzerinde net olarak odaklaşmasını sağlar),

pelvic accommodation

Bir Cevap Yazın