Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

Acanthamoeba

Tatlı sularda ve nemli topraklarda bulunan, bazı türleri primer amibik menengoensefalit’e sebep olan bir amip cinsi,

Exit mobile version